Лігоненко Олексій Вікторович

Лігоненко Олексій Вікторович

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти, завідуючий кафедри

e-mail:  oligonenko@gmail.com

Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інституту. Працював лікарем-хірургом 1-ї міської лікарні м. Полтави. Служив у лавах Радянської Армії, після демобілізації працював лікарем-хірургом. Захистив кандидатську дисертацію "Обоснование границ некроза при выполнении резекции поджелудочной железы при остром деструктивном панкреатите" за фахом 14.01.03- хірургія. Захистив докторську дисертацію на тему: "Комплексне лікування гострих запальних хвороб підшлункової залози" за фахом 14.01.03- хірургія. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом "хірургія". Автор більше 350 наукових праць, 10 учбових посібників, 3 монографій, 4 підручників з загальної хірургії, 4 винаходів і 12 патентів.

Член Вченої ради університету, факультету, член апробаційної ради, Член спеціаліозваної вченої ради НМАПО, член редколегії журналу "Хірургія України", «Український журнал хірургії» та «Актуальні проблеми сучасної медицини», член правління асоціації хірургів Полтавщини, член правління асоціації хірургів України, член Європейської асоціації лапароскопічних хірургів Організатор "Асоціації хірургів Полтавщини", організатор 7 науково-практичних хірургічних конференцій з міжнародною участю "Скліфосовські читання".

Член ГО "Асоціація хірургів Полтавщини"

Чорна Ірина Олексіївна

Чорна Ірина Олексіївна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail:  irinach1702@gmail.com

Закінчила УМСА. Інтернатура за фахом "хірургія" на базі УМСА. Закінчила магістратуру. Захистила кандидатську дисертацію на тему "Застосування пептидних регуляторів в комплексному лікуванні місцевих нагнійно-запальних процесів (клініко-експериментальне дослідження)" за фахом 14.01.03 "хірургія". Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом "хірургія". Зараз на посаді доцента кафедри загальної хірургії. Напуково педагогічний стаж 23 роки, за фахом 10 років.

Автор  та співавтор більше 150 наукових робіт, в тому числі 4 підручники, 6 посібників, 4 патенти. Співорганізатор (секретар) 7 міжнародних Всеукраїнських науково-практичних хірургічних конференцій - "Скліфосовські читання"

Виконує обов'язки завуча кафедри, член циклової комісії з хірургічних дисциплін.

Член ГО "Асоціація хірургів Полтавщини"

 

Зубаха Анатолій Борисович

Зубаха Анатолій Борисович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail:zubacha58@gmail.com

Закінчив ПМСІ, медичний факультет. Працював лікарем хірургом 4-ої міської лікарні м. Полтави. Захистив кандидатську дисертацію: "Комплексне лікування гнійно-запальних захворювань".  Науково-педагогічний стаж 23 рік, за фахом – 30 років. Автор та співавтор 88 наукових та методичних робіт, 6 посібників, 3 патентів, 3 інформаційних листів, 2 нововведення. Працює на посаді доцента кафедри. Відповідає за лікувальну роботу

Член ГО "Асоціація хірургів Полтавщини"

ШУМЕЙКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

ШУМЕЙКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

 e-mail:doctorfender60@gmail.com

Закінчив військово-медичний факультет при Горьківському медичному інституті ім. С.М. Кірова за фахом медична справа. Інтернатура  медскладу ЗГВ за фахом хірургія. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «хірургія».  Захистив кандидатську дисертацію на тему " Використанн ентеросгелю в лікуванні гнійнно-запальних захворювань м'яких тканин у хворих на цукровий діабет" . Науково-педагогічний стаж 30 років, за фахом – 36 років. Автор та співавтор 98 наукових та методичних робіт, 7 посібників, 2 патентів, 4 інформаційних листів, 2 нововведення.

Член ГО "Асоціація хірургів Полтавщини"

 

 

Стороженко Олескій Володимирович

Стороженко Олескій Володимирович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail:storozh75@gmail.com

Закінчив Украінську медичну стоматологічну академію з відзнакою. Працював лікарем-хірургом 1-ї міської клінічної лікарні. Навчався у клінічній ординатурі на кафедрі хірургічних хвороб УМСА. Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Хірургічна тактика при післяопераційних вентральних грижах". Відповідальний за наукову роботу на кафедрі. Науково-педагогічний стаж 21 рік, за фахом – 28 років. Автор та співавтор 79 наукових та методичних робіт, 7 посібників, 3 патентів, 3 інформаційних листів, 2 нововведення.

Член ГО "Асоціація хірургів Полтавщини"

Ярошенко Роман Антонович

Ярошенко Роман Антонович

асистент закладу вищої освіти

e-mail:romuh.yar@gmail.com

Закінчив Полтавську медичну стоматологічну академію  за фахом лікувальна справа. Працював лікарем хірургом ПЦРКЛ. Зараз на посаді асистента кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими.

Науково-педагогічний стаж 4 рік, за фахом – 15 років. Автор та співавтор  наукових та методичних робіт, 6 посібників, 3 патентів, 3 інформаційних листів, 2 нововведення. Працює на посаді асистента кафедри. Відповідальний за виховну роботу кафедри.

Член ГО "Асоціація хірургів Полтавщини."

 

Горб Людмила Іванівна

Горб Людмила Іванівна

старший лаборант закладу вищої освіти

e-mail:Ludmilagorbpoltava@gmail.com
Закінчила Харківський медичний інститут. Працювала лікарем хірургом ВКЛ ст. Полтава Південна. Науково-педагогічний стаж 18 рік, за фахом – 25 років.  Працює старшим лаборантом на кафедрі загальної хірургії ПДМУ.

Член ГО "Асоціація хірургів Полтавщини"

Пацула Людмила Борисівна

Пацула Людмила Борисівна

підсобний робітник кафедри.

Підсобний робітник кафедри.