Чорна Ірина Олексіівна к.мед.н.,
            доцент закладу вищої освіти, відповідальна за навчально-методичну роботу.

 

       На кафедрі загальної хірургії  навчаються здобувачі 2, 3  курсів медичного факультету № 1, № 2 за  освітньо-професійними програмами ОПП 222 Медицина, ОПП 228 Педіатрія 

 

Навчальні дисципліни другого (магістерського) рівеня вищої освіти, що викладаються на кафедрі:


ОПП: 222 Медицина/Medicine для студентів  2 та 3 курсів медичного факультету № 1, № 2 та міжнародного факультету

ОК-19 «Загальна хірургія»:

  1. Модуль 1. «Введення в хірургію. Невідкладні хірургічні стани. Основи анестезіології та реаніматології»  (3 курс медичного факультету)
  2. Модуль 2.«Хірургічні інфекції. Змертвіння. Основи клінічної онкології. Курація хірургічних хворих»   (3 курс медичного факультету)

ВК-22. Модуль 2 «Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення» (3 курс медичного факультету)

ВК-12 Модуль 2 «Догляд за хірургічними хворими» (2 курс медичного факультету)

 

 ОПП: 228 Педіатрія/ Pediatrics для студентів  2 та 3 курсів медичного факультету  № 2

ОК-19 «Загальна хірургія» -

  1. Модуль 1. «Введення в хірургію. Невідкладні хірургічні стани. Основи анестезіології та реаніматології» (3 курс медичного факультету)
  2. Модуль 2.«Хірургічні інфекції. Змертвіння. Основи клінічної онкології. Курація хірургічних хворих» (3 курс медичного факультету)

ОК-47 "Медичні маніпуляції". Модуль 2 «Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення»  (3 курс медичного факультету)

ОК-12. "Догляд за хворими".  Модуль 2 «Догляд за хірургічними хворими»   (2 курс медичного факультету)