29 листопада 2022 року gsurgery@pdmu.edu.ua (05322) 2-68-74 Мапа сайту

      

       На кафедрі навчаються студенти 2 та 3 курсів медичного факультету, міжнародного факультету за спеціальністю «Медицина», а також студенти зі скороченим нормативним терміном навчання. Робочі навчальні програми за обов’язковими та вибірковими компонентами розроблені згідно з Освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина».


Освітні компоненти, що викладаються на кафедрі:

1. Обов’язкова компонента :

ОК-19 «Загальна хірургія»:

  1. Модуль 1. «Введення в хірургію. Невідкладні хірургічні стани. Основи анестезіології та реаніматології»-  3.6 кредити, кількість годин загальна -108, лекційних -14, практичних – 40, самостійна робота -  54. (3 курс медичного факультету)
  2. Модуль 2.«Хірургічні інфекції. Змертвіння. Основи клінічної онкології. Курація хірургічних хворих» - 2,4 кредити; кількість годин загальна – 72 (3 курс медичного факультету)

 

2. Вибіркові компоненти:

1. ВК-22. Модуль 2 «Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення» 1,0 кредитів; кількість годин загальна – 30, практичних – 10, самостійна робота – 20 (3 курс медичного факультету)

2.  ВК-12 Модуль 2 «Догляд за хірургічними хворими»  - 1,6 кредити; кількість годин загальна – 50, практичних – 10, самостійна робота – 40. (2 курс медичного факультету)