Співробітники кафедри загальної хірургії на кафедральному засіданні провели бесіду зі здобувачами вищої освіти 2,3 курсу  медичного факультету на тему «Принципи академічної доброчесності». Завідувач кафедри, професор Лігоненко О.В., доцент Чорна І.О., ознайомили присутніх із положенням «Про академічну доброчесність здобувачів освіти та співробітників ПДМУ», яке встановлює загальні засади, норми та правила академічної доброчесності при написанні історії хвороби, здійсненні наукової діяльності здобувачами вищої освіти, порядок їх перевірки та правові наслідки порушень. На кафедральних нарадах слід розглядати питання щодо обов’язкового надання інформації про вивчення конкретних ОК, форм і методів контролю та критеріїв оцінювання, до здобувачів освіти цю інформацію слід доносити на першому контактному занятті.