Кафедра загальної хірургії

Про кафедру

Місія ОПП Медицина, ОПП Педіатрія, ОПП Стоматологія полягае у забезпечення безперервності та ефективності підготовки майбутніх висококваліфікованих лікарів шляхом викладання загальної хірургії, догляду за хворими та сестринської практики. Вона базується на спроможності професорсько-викладацького складу кафедри формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх лікарів, які володітимуть у повній мірі програмними результатами навчання а також здатності до постійного творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення практичної професійної підготовки здобувачів вищої освіти.

Лігоненко Олексій Вікторович

Лігоненко Олексій Вікторович

завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

Член Вченої ради університету, факультету, член апробаційної ради, Член спеціаліозваної вченої ради НМАПО, ч...

Чорна Ірина Олексіївна

Чорна Ірина Олексіївна

доцент кафедри, кандидат медичних наук, відповідальна за навчально-методичну роботу.

Виконує обов'язки завуча кафедри, член циклової комісії з хірургічних дисциплін. Закінчила УМСА.Закінчила ма...

Зубаха Анатолій Борисович

Зубаха Анатолій Борисович

доцент кафедри, відповідальний за лікувальну роботу кафедри.

Закінчив ПМСІ, медичний факультет. Працював лікарем хірургом 4-ої міської лікарні м. Полтави. Захистив канди...

Корисні ресурси

ПДМУ