10 червня 2023 року gsurgery@pdmu.edu.ua (05322) 2-68-74, (0532) 51-20-91

Кафедра загальної хірургії

Про кафедру

Місія ОПП Медицина, ОПП Педіатрія полягае у забезпечення безперервності та ефективності підготовки майбутніх висококваліфікованих лікарів шляхом викладання загальної хірургії, догляду за хворими та сестринської практики. Вона базується на спроможності професорсько-викладацького складу кафедри формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх лікарів, які володітимуть у повній мірі програмними результатами навчання а також здатності до постійного творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення практичної професійної підготовки здобувачів вищої освіти.

Лігоненко Олексій Вікторович

Лігоненко Олексій Вікторович

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти, завідуючий кафедри

e-mail:  oligonenko@gmail.com Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інституту. Працював лікарем-хір...

Чорна Ірина Олексіївна

Чорна Ірина Олексіївна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail:  irinach1702@gmail.com Закінчила УМСА. Інтернатура за фахом "хірургія" на базі УМСА. Закінчила магі...

Зубаха Анатолій Борисович

Зубаха Анатолій Борисович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail:zubacha58@gmail.com Закінчив ПМСІ, медичний факультет. Працював лікарем хірургом 4-ої міської лікарн...

Корисні ресурси

ПДМУ