Ярошенко Роман Антонович.
Асистент кафедри загальної хірургії, відповідальний за виховну роботу.

Кафедра вважає виховну роботу однією з найважливіших складових навчально-виховного процесу в університеті. Головною метою виховної роботи кафедри є набуття студентами соціального досвіду, успадкування надбань світової цивілізації та українського народу, формування у них особистісних рис громадян української держави. Відповідальний за виховну роботу на кафедрі – асистент Ярошенко Р.А. 

Виховна робота на кафедрі проводиться згідно плану виховної роботи, який розроблений на підставі плану виховної роботи ПДМУ і затверджений на кафедральній нараді та реалізувалася шляхом індивідуальної роботи викладачів зі студентами та організації різноманітних культурно-массових заходів.

 

Усі викладачі є кураторами студентських груп. Основні напрямки роботи кураторів – це виховна та організаційна робота, а основне завдання - це контроль за навчанням студентів та їх поведінку у позанавчальний час. Складені плани роботи кожним куратором та заповнені "Щоденники куратора" де зафіксовані адреси студентів, як домашні, так і за місцем проживання, середній бал навчання студентів, пропуски занять, участь у наукових студентських гуртках, громадська робота студентів. Студенти під керівництвом кураторів груп приймають активну участь у громадському житті міста та університету, різноманітних конкурсах, конференціях. Зі студентами курованих груп проводяться тестування за системою соціоніки з метою досягнення оптимальних відносин у колективі.

Куратори проводять виховні години згідно графіка в навчальних кімнатах кафедри, під час яких обговорювалися теми, рекомендовані планом роботи. Періодично проводяться індивідуальні бесіди з відстаючими студентами.

На кафедрі наявні стенди з історії кафедри, державної символіки, виховної роботи з необхідною інформацією для студентів, а також куточок санітарної просвіти. На практичних заняттях викладачі кафедри приділяли певний час патріотичному вихованню студентів на прикладах життя й роботи видатних особистостей в історії України й Полтавщини. Кожного року викладачі з лікарями-інтернами приймають участь в упорядкуванні могили М.В.Скліфосовського та колишніх співробітників кафедри.

Патріотичне виховання здійснюєтья на традиціях минулого та особистостях сьогодення. Воно починається на першому занятті з викладання історії хірургії та вкладу вітчизняних вчених та клініцистів у світову медичну науку.

Викладачі кафедри будують виховну роботу на принципах гуманізму, гармонійного поєднання етичного та естетичного, постійно шукають нові форми та методи виховної роботи.

Співробітники кафедри приймають активну участь у художній самодіяльності академії.

Зустріч з ветеранами АТО

Відвідування кураторами срудентів, які проживають у гуртожкитку

Зустріч з коменантом гуртожитку №4

Виступ гурту "Вагант"

Учасники гурту "Вагант"

Привітання випускників 2016 року

Участь співробітників кафедри в духовому оркестрі.

   

   

                   Святкуванняя Дня  медичного працІвника 2019 рік.        

   

Дипломи отримані за участь у міжнародному телевізійному фестиваль-конкурсі "Зоряний олімп" та академічному фестивалі".   

          

            18.02.2020 року.

 Викладачі кафедри з студентами 3-го курсу медичного факультету №1 відвідали  Державний історико-культурний заповідник "Поле Полтавської битви".

          

  21 червня 2020 року з нагоди Дня медичного працівника на могилі М.В.Скліфосовського традиційно відбулась панихіда з лікарями-хірургами Полтавщини.На ній вшанували пам’ять колег,померлих лікарів-хірургів.